Lịch làm việc Tuần 10/2023/HĐND

Thứ sáu - 03/03/2023 23:58
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 10 (Từ ngày 05/3/2023 đến ngày 10/03/2023)
CHỦ NHẬT (ngày 05/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi công tác tại Hà Nội và tỉnh Phú Thọ (theo chương trình riêng).
Thời gian: từ ngày 05/3 đến ngày 07/3/2023.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải (đưa, đón từ Đồng Xoài đi Sân bay Tân Sơn Nhất - TP. HCM và ngược lại).
THỨ HAI (ngày 06/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự tọa đàm, sáng tác ảnh nghệ thuật tại Bình Phước; Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1955-15/3/2023).
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
THỨ BA (ngày 07/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự liên hoan nhân dịp Bộ Quốc phòng trao Quyết định về công tác cán bộ đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 08/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh dự cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan, đơn vị về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 09/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự  họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 08/2023.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 00, Tại phòng họp B - Tỉnh ủy
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
 2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự khai mạc Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 tại Đăk Lắk, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Đắk Nông (theo chương trình riêng). Thành phần cùng đi: Theo Công văn số 76/HĐND ngày 03/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 09/3 đến ngày 11/3/2023 tại tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk.
Lái xe: Bùi Thanh Hải,  Nguyễn Văn Dương.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường A - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (theo Kế hoạch UBMTTQVN tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
5. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội thảo Khoa học cấp quốc gia “Sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Di sản tinh thần vô giá của lực lượng Công an nhân dân”.

Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh.
6. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại điện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
7. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 10/3)
SÁNG + CHIỀU:
1.  Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự họp mặt của Tỉnh ủy - HĐND-UND-UBMTTQVN tỉnh với già làng, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập82
  • Tháng hiện tại133,613
  • Tổng lượt truy cập3,536,873