Lịch làm việc tuần 02/2023/HĐND

Thứ sáu - 06/01/2023 06:54
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 02 (Từ ngày 07/01/2023 đến ngày 13/01/2023)

THỨ BẢY (ngày 07/01)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
CHỦ NHẬT (ngày 08/01)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” Quý Mão 2023 (Theo thư mời của Liên đoàn Lao động tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30, tại Khu Công nghiệp Becamex, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ HAI (ngày 09/01)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) và đón Tết Quý Mão 2023.
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022 (theo thư mời của Ban Nội chính Tỉnh ủy)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2023. Nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 20 - 15 giờ 00, Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trị họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Lãnh đạo chuyên trách Ban: kinh tế - ngân sách; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 10/01)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: dự Lễ thông xe cụm công nghiệp Tân Tiến 1 - Tân Tiến 2 và trao quà vui Xuân đón tết huyện Đồng Phú năm 2023 tại CCN Tân Tiến 1-Tân Tiến 2 xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại CCN Tân Tiến 1-Tân Tiến 2 xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (theo Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH của Đoàn ĐBQH tỉnh).
Thời gian: 06 giờ 00 xuất phát tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự đêm Gala Hội tụ - tỏa sáng theo giấy mời của Tập đoàn Hùng Nhơn - Chi nhánh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh để thống nhất nội dung báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp.
Thành phần: Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách, đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế  - ngân ngân sách và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự  buổi làm việc với các tỉnh thuộc Vương quốc Capuchia về tổng kết tình hình hợp tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 chúc Tết lãnh đạo tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2022 và triển khai công tác năm 2023.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Hội trường Viện KSND tỉnh.
5. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn- Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 11/01):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2022.
Thời gian, Địa điểm: 8 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Ủy viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2022. Nội dung: Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, Địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
 4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về giám sát chuyên đề "Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông" trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
 - 08 giờ 00: tại UBND huyện Phú Riềng.
  - 14 giờ 00: tại UBND tỉnh.
 Lái xe: Nguyễn Vĩnh sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Long Sơn – TUV, Ủy viên Đảng Đoàn HĐND tỉnh dự Hội nghị công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự làm việc với Đoàn cán bộ trẻ các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Hội trường lầu 1, Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại tỉnh. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 15, tại Trạm thu phí Tân Lập, huyện Đồng Phú.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương
TỐI:
1. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền Đ/c Điểu Điều - Trưởng ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Tại Khách sạn Bom Bo.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 12/01):
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Quỹ Mão năm 2023 tại tỉnh (có chương trình riêng). Cùng đi: đ/c đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
Thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 05/01/2023 của Tỉnh ủy.
 Lái xe: Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023.
Kính mời dự: Các đại biểu HĐND tỉnh khu vực thị xã Bình Long cùng dự tiếp công dân với Thường trực HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thông tin, dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trụ sở Ban tiếp Công dân .
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023” do Bộ LĐ, TB&XH tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà nhân dịp tết nguyên đán Qúy Mão năm 2023 tại tỉnh (có chương trình riêng).
Thời gian, địa điểm: Theo Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 05/01/2023 của Tỉnh ủy.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ SÁU (ngày 13/01):
SÁNG
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh để cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội  HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia cùng Đoàn ĐBQH tỉnh đi thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cùng đi: Phòng công tác Quốc hội (theo Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH của Đoàn ĐBQH tỉnh)
Thời gian: 08 giờ 00, xuất phát tại trụ sở Đoàn Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn số 6 đi thăm, chúc tết tại thị xã Bình Long (theo kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh). Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức Quản trị.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại thị ủy Bình Long.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2023) và chào đón năm mới Quý Mão 2023.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại trụ sở Huyện ủy Lộc Ninh
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ BẢY (ngày 14/01)

1. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023” do Bộ LĐ, TB&XH tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND

(Ghi chú: Đề nghị lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND trực đón tiếp (tại phòng khách) theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ).
 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Tháng hiện tại136,013
  • Tổng lượt truy cập3,539,273