Lịch làm việc Tuần 48/2022/HĐND

Thứ sáu - 25/11/2022 06:18
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 48 (Từ ngày 26/11/2022 đến ngày 02/12/2022)
THỨ BẢY (ngày 26/11)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự khai mạc Hội thao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tại thị xã Chơn Thành.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ.
Thời gian, địa điểm: Bệnh viện Thống nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, phường 07, quận Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
CHỦ NHẬT (ngày 27/11)
1. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự tiếp Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30, tại khách sạn Bom Bo.
THỨ HAI (ngày 28/11)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tổ trưởng, Phó Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện -Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp C- Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Thư ký ghi biên bản: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng công tác HĐND
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp C- Tỉnh ủy.
3. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Thư ký ghi biên bản: đ/c Nguyễn Minh Huy - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp C - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải
4. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Thư ký ghi biên bản: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải
5. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Thư ký ghi biên bản: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung- Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng họp A - trụ sở UBND tỉnh.
6. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh họp Tổ đại biểu trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X. Thư ký ghi biên bản: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Phòng Khách - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự buổi làm việc Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ với UBND tỉnh Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại  trụ sở UBND tỉnh.
TỐI:
1. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự tiếp Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 00, tại Nhà ăn UBND tỉnh.
THỨ BA (ngày 29/11)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị đánh giá, kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá, kiểm điểm tổ chức Đảng, đảng viên năm 2022.
Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.
Kính mời: Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c  Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở kết hợp kiểm điểm kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên Sở Xây dựng năm 2022. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Xây dựng .
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoàn 2020 - 2025.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường lầu 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ TƯ (ngày 30/11):
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 35/2022.
- Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ đón nhận Huân chương lao động của Chủ tịch nước và công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty điện lực Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:  08 giờ 30, tại Hội trường Công ty Điện lực Bình phước.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 68/2022, Nội dung:  Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND .
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30 - 16 giờ 30, tại Phòng họp B Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải,  Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2022 tại UBMTTQVN tỉnh.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00, tại UBMTTQVN tỉnh
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 01/12):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 12/2022 (thời gian: 01 ngày).
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa  xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐNĐ tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 02/12):
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở kết hợp kiểm điểm đánh giá xếp loại năm 2022 của Sở Giao thông vận tải. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00 - 08 giờ 00, tại Sở Giao thông vận tải.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 36/2022.
- Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 36/2022, Nội dung:  Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 - 10 giờ 30, Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Đại hội đại biểu “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” tỉnh Bình Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Chính trị tỉnh.
5. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ.
Địa điểm: Bệnh viện Thống nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, phường 07, quận Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
6. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/cTrần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Giám đốc, Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở kết hợp kiểm điểm đánh giá xếp loại năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: Pháp chế; văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.

 (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại136,628
  • Tổng lượt truy cập3,539,888