Lịch làm việc tuần 47/2022/HĐND

Thứ sáu - 18/11/2022 23:09
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 47 (Từ ngày 19/11/2022 đến ngày 26/11/2022)

 
THỨ BẢY (ngày 19/11)
Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo chuyên trách Ban VHXH HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam (theo Thư mời của Trường THPT chuyên Quang Trung).
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trường THPT chuyên Quang Trung.
CHỦ NHẬT (ngày 20/11)
Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đại diện lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022) và Tuyên dương, khen thưởng Nhà giáo, cán bộ, quản lý, nhân viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2021 - 2022.
 Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Trường PTDTNT THPT Bình Phước.
THỨ HAI (ngày 21/11)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp với Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp C, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh  và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự:  Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Cục thuế tỉnh. 
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TTUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh  và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Đài PTTH và Báo Bình Phước.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp C, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 22/11)
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 34/2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở;
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND dự lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, trí thức, nhà sáng tạo tiêu biểu; các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực năm 2022 tỉnh Bình Phước (theo thư mời của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Đền thờ Vua Hùng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì:
 - Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 09 giờ 30: Họp đánh giá, phân loại, xét khen thưởng năm 2022 đối với công chức và người lao động của Văn phòng.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Đại diện Chi ủy Chi bộ Văn phòng.
Thành phần: Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng các phòng chuyên môn của Văn phòng.
- Từ 09 giờ 30: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Văn phòng.
Thành phần: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị (thành viên); đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Thông tin - dân nguyện, Bí thư Chi Đoàn TNCSHCM Văn phòng (thành viên).
Địa điểm: tại Phòng họp A, trụ sở  Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Thành phần:  Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp A - UBND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
THỨ TƯ (ngày 23/11):
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp đánh giá nhận xét cán bộ, công chức lãnh đạo: HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ).
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn của Văn phòng.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Tổ trưởng Tổ đảng số 1 chủ trì Họp Tổ đảng  số 1 của Chi  bộ để kiểm điểm, đánh giá, nhận xét đảng viên cuối năm 2022.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách ĐBQH  tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh; đ/c Giang Thị Phương Hạnh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Mời dự: Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Thường trực HĐND ủy quyền đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh  dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ tại Hội trường Công an thành phố Đồng Xoài.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM (ngày 24/11):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh.  
THỨ SÁU (ngày 25/11):
SÁNG
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (27/11/2002 - 27/11/2022), 63 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 - 28/11/2022) và đón bằng công nhận Cây di sản Việt Nam.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp với Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội, đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo chuyên trách: Ban kinh tế - ngân sách Ban pháp chế; Ban dân tộc HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Tài chính; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV theo kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh.  
THỨ BẢY (ngày 26/11):
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn -TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi khám sức khỏe định kỳ.
Thời gian, địa điểm: Bệnh viện Thống nhất, số 01 Lý Thường Kiệt, phường 07, quận Tân Bình, thành phồ Hồ Chí Minh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập90
  • Tháng hiện tại133,215
  • Tổng lượt truy cập3,536,475