Lịch làm việc tuần 51/2022/HĐND

Thứ bảy - 17/12/2022 09:19
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 51 (Từ ngày 17/12/2022 đến ngày 23/12/2022)

THỨ HAI (ngày 19/12)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long. Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c  Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Phú Riềng khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại Hội trường A - Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 18 (mở rộng). Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
4. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành tài chính năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp trực tuyến của Kho bạc Nhà nước Bình Phước.
THỨ BA (ngày 20/12)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 71/2022 báo cáo xin ý kiến nội dung biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc và Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 - 09 giờ 30, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2022; Tuyên dương Nông dân SXKDG; Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu tỉnh Bình Phước lần thứ 2, năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường lần 8 - Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe:  Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tham gia Đoàn thăm, chúc mừng lễ giáng sinh năm 2022 (theo Kế hoạch của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: tỉnh Bình Dương.
Phương tiện: đi cùng xe Sở Nội vụ.
THỨ TƯ (ngày 21/12):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Bù Đốp khóa V.
Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30, tại Hội trường huyện Bù Đốp.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đón tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc (Có chương trình riêng).
Thành phần mời, thời gian, địa điểm tham dự: Theo Kế hoạch số 512/KH-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 22/12):
SÁNG + CHIỀU:
1. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2022).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp Đoàn đại biểu Hội đồng tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc.
Thành phần mời dự: Theo Kế hoạch số 512/KH-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Khách sạn Bom Bo.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 38/2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.  
4. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đưa Đoàn đại biểu tỉnh Jeollanam - Hàn Quốc đi tham quan Khu di tích Sóc Bom Bo tại huyện Bù Đăng. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng HCTCQH.
Thành phần mời dự: Theo Kế hoạch số 512/KH-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Khu di tích Sóc Bom Bo, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
5. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Bình Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
6. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Bù Đăng khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng.
Lái xe:
7. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã Chơn Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe:
8. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
9. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tiếp công dân định kỳ tháng 12/2022.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại trụ sở Tiếp Công dân tỉnh
THỨ SÁU (ngày 23/12):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác dân vận, QCDC, BCĐ QCLN năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Khu Căn cứ Tà Thiết, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid 19.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.


 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập38
  • Tháng hiện tại152,978
  • Tổng lượt truy cập3,556,238