Lịch làm việc tuần 03+04/HĐND/2023

Thứ bảy - 14/01/2023 01:38
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 03 + 04  (Từ ngày 14/01/2023 đến ngày 27/01/2023)
THỨ BẢY (ngày 14/01)
1. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023” do Bộ LĐ, TB&XH tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND
THỨ HAI (ngày 16/01)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm  UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết Thường trực HĐND: huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp, huyện Lộc Ninh.
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: tại các địa phương (06 giờ 00, Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi huyện Bù Gia Mập).
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm, chúc Tết Thường trực HĐND: huyện Đồng Phú,  thành phố Đồng Xoài, thị xã phước Long, huyện Phú Riềng.
Thành phần: đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: tại các địa phương.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
Nội dung: báo cáo công việc cuối năm và công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng làm việc lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động SXKD công ty năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Hội trường Công ty cổ phần cao su Sông Bé.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điều Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà Tết tại xã Đắk Nhau và xã Bình Minh - huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại xã Đắk Nhau và xã Bình Minh.
(13 giờ xuất phát tại cơ quan)
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Sở Y tế.
THỨ BA (ngày 17/01)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - PTC HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c  Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thành phần: Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Mời dự: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và thành phần khác theo Giấy mời số 13/GM-HĐND  ngày 06/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
THỨ TƯ (ngày 18/01):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đi thăm, tặng quà Tết tại phường Phước Bình, phường Long Thủy thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm: 8 giờ 00, tại phường Phước Bình, phường Long Thủy.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (theo Thư mời của Sở Khoa học và Công nghệ).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Khoa học Công nghệ.
THỨ NĂM (ngày 19/01):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
TỐI:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự khai mạc Đường hoa Mừng Xuân Quý Mão năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại  Quảng trường 23 tháng 3.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
THỨ SÁU (ngày 20/01):
          1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. (Theo Thông báo số 3991/TB-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh).
THỨ BẢY (ngày 21/01, nhằm ngày 30 Tết)
 1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
TỐI:
1. Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đón Giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Thời gian, địa điểm:  20 giờ 00, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHỦ NHẬT (ngày 22/01, nhằm ngày mùng một Tết)
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

TUẦN 04 (Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 27/01/2023)

THỨ HAI (ngày 23/01, nhằm ngày mùng hai Tết))
1.  Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 24/01, nhằm ngày mùng ba Tết)
1. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 25/01, nhằm ngày mùng bốn Tết)
1.  Đ/c  Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 26/01), nhằm ngày mùng năm Tết)
1. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh trực Công tác HĐND tỉnh.
2. Trực công vụ: theo Thông báo số 03/TB-HĐND ngày 05/01/2023 của Thường trực HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 27/01)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự  họp mặt đầu Xuân. Cùng dự: Toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Kính mời: Đ/c Điểu Huỳnh Sang - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách, phụ trách đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải
2. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết – TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐĐBQH và HĐND tỉnh dự họp mặt mừng xuân Quý Mão năm 2023 do UBND tỉnh tổ chức.
Thời gian, địa điểm: 10 giờ 00, tại khuôn viên trụ sở UBND tỉnh.
Lái xe: Lê Thanh Hải, Bùi Thanh Hải.

 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập48
  • Tháng hiện tại184,516
  • Tổng lượt truy cập3,587,776