Lịch làm việc Tuần 14/2023/HĐND

Thứ sáu - 31/03/2023 10:01
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 14 (Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 07/4/2023)

 
THỨ HAI (ngày 03/4)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2) khóa 106 năm 2023, từ ngày 19/3/2023 đến ngày 07/4/2023.
 Địa điểm: tại Trung tâm GDQP&AN/ Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh)
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp lãnh đạo Văn phòng với lãnh đạo các phòng chuyên môn của Văn phòng về kết quả thực hiện tháng 3, phương hướng nhiệm vụ tháng 4/2023.
Thành phần: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế toán Trưởng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại phòng họp A, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
2.  Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc với bộ phận phụ trách Trang thông tin điện tử của cơ quan.
Thành phần: Trưởng phòng và chuyên viên phòng Công tác HĐND; Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng và chuyên viên phòng Thông tin dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 04/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé về mô hình sắp xếp Đảng bộ Công ty (theo Thư mời của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c  Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất nội dung khảo sát vụ việc giải quyết kiến nghị của công dân Phan Thị Sâm, theo Kế hoạch số 88/KH-HĐND ngày 13/3/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Tiếp Công dân tỉnh; Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Chi cục Kiểm lâm; UBND huyện Đồng Phú; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Cùng dự: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng, phụ trách Phòng Thông tin - Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của UBMTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND huyện Phú Riềng, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Phú Riềng.
(Ghi chú: 06 giờ 30 Đoàn xuất phát tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh)
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00 đến 09 giờ 15 : Khảo sát tại UBND xã Bù Nho.
+ 09 giờ 30 đến 11 giờ 00: Khảo sát tại UBND xã Phú Riềng.
+ 14 giờ 00: giám sát tại UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c  Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp trao đổi, thống nhất về trình tự, thủ tục pháp lý, để tham mưu UBND tỉnh thực hiện quy định về áp dụng mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021, 2022 trên địa bàn tỉnh (theo thư mời của Sở Nông nghiệp &PTNT). 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Sở Nông nghiệp &PTNT.
5. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến – Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
THỨ TƯ (ngày 05/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
3. Đ/c Hà Anh Dũng - Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của UBMTTQ cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự:  : Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; Đại diện lãnh đạo: Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND huyện Đồng Phú, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00 đến 09 giờ 15 : Khảo sát tại UBND xã Tân Lập.
+ 09 giờ 30 đến 11 giờ 00: Khảo sát tại UBND thị trấn Tân Phú.
+ 14 giờ 00: giám sát tại UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh sáu.
THỨ NĂM (ngày 06/4)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023) của HĐND tỉnh.
Thành phần:  Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Võ Khảo Kiệt.
THỨ SÁU (ngày 07/4)

SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh và Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh phiên mở rộng, lần thứ 13/2023.
Thời gian:
- 08 giờ - 08 giờ 30: dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh.
- 08 giờ 30: dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (phiên mở rộng).
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
 Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Điểu Điều – Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh -Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh phiên mở rộng, lần thứ 13/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại Hội trường Tỉnh ủy.
3. Lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm – Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự:
Thời gian, địa điểm:
- 14 giờ 00 – 16 giờ 00: dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: dự Hội nghị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì về công bố quyết định chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo Quy định 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương (có kế hoạch riêng).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, lần thứ 13/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 - 16 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
 Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh -Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh phiên mở rộng, lần thứ 13/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
4. Lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 

 (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 174 | lượt tải:88

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47

Kế hoạch: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 182 | lượt tải:55
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập24
  • Tháng hiện tại128,727
  • Tổng lượt truy cập3,531,987