Lịch làm việc Tuần 20/2023/HĐND

Thứ sáu - 12/05/2023 20:39
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 20 (Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 19/5/2023)

 
THỨ HAI (ngày 15/5)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự khánh thành đường Phan Bội Châu và phát động phong trào “trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 (theo Thư mời của UBND thành phố Đồng Xoài).
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, đường Phan Bội Châu, phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp nghe Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chủ tịch Công đoàn; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Ủy viên Công đoàn; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Công đoàn.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, phòng họp A, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2), khóa 107 năm 2023 (từ ngày 07/5/2023 đến ngày 26/5/2023).
Địa điểm: tại Trung tâm GDQP&AN/ Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quân 12, thành phố Hồ Chí Minh).
TỐI:
1. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Gala nghĩa tình Đồng Đội.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
THỨ BA (ngày 16/5)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh:
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 00: dự Lễ trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 tại huyện Đồng Phú. Tại Cụm Công nghiệp Tân Tiến I, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
 - 08 giờ 00: dự Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh tỉnh Bình Phước năm 2023, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tại tầng 8, tòa nhà Trung tâm, Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, Cụm Công nghiệp Tân Tiến I, ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Chương trình gặp gỡ, tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Cùng đi: Lãnh đạo phòng: Công tác Quốc hội, Thông tin - dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, trụ sở Công đoàn KCN KV Đồng Xoài - Đồng Phú (đường D2, KCN Đồng Xoài I, xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài). 
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ (ngày 17/5)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát công tác phân bổ, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công hàng năm trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Bình Long, tại trụ sở HĐND - UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2022.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh (đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ NĂM (ngày 18/05)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát công tác phân bổ, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công hàng năm trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND huyện Đồng Phú, tại trụ sở HĐND - UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Nghề thủ công truyền thống nghề dệt thổ cẩm của người M’Nông huyện Bù Đăng, huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước”.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Khu Bảo tồn Văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo (thôn Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng).
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự buổi làm việc của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả hoạt động 05 tháng đầu năm 2023 và công tác chuẩn bị của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, phòng họp B, Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát công tác phân bổ, giải ngân và quyết toán vốn đầu tư công hàng năm trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban dân tộc HĐND tỉnh thông qua báo cáo về giám sát kết quả triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 - 2025.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban dân tộc tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND huyện Bù Đăng, UBND huyện Bù Gia Mập, UBND huyện Lộc Ninh. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HDNĐ tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 19/5)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh  tham gia đoàn tỉnh Bình Phước đi công tác tại Nghệ An (có chương trình riêng)

Thời gian, địa điểm: từ ngày 19/5 đến ngày 21/5/2023, tại tỉnh Nghệ An.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt (đưa, đón đi sân bay Tân Sơn Nhất).
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sờ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  
(Trang phục dự Đại hội: đồng phục công đoàn)
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn và đ/c Đào Thị Triển – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Kính mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh.
Thành phần: Toàn thể Đoàn viên Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
(Trang phục dự Đại hội: đồng phục công đoàn)
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.  
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị Văn phòng Miền Đông Nam bộ lần thứ IX, năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy Tây Ninh.
( 05 giờ 30, xuất phát tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
(Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại136,713
  • Tổng lượt truy cập3,539,973