Lịch làm việc Tuần 13/2023/HĐND

Thứ sáu - 24/03/2023 10:18
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 13 (Từ ngày 26/3/2023 đến ngày 31/3/2023)
CHỦ NHẬT (ngày 26/3)
1. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự lễ Khai mạc giải Việt dã truyền thống tỉnh Bình Phước và chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Quảng trường 23/3, QL14, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
THỨ HAI (ngày 27/3)
SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (đối tượng 2) khóa 106 năm 2023, từ ngày 19/3/2023 đến ngày 07/4/2023.
 Địa điểm: tại Trung tâm GDQP&AN/ Trường Quân sự Quân khu 7 (số 479, đường Tô Ký, khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh)
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp thống nhất chọn cử cán bộ tham gia dự tuyển Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (theo Công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy).
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 30, Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh để thông qua kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2023; kế hoạch chương trình công tác tháng 4/2023 và xem xét giải quyết một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, Trưởng Ban văn hóa - xã hội  HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm -Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
THỨ BA (ngày 28/3)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe huyện Đồng Phú báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của công dân Phan Thị Sâm, trú tại khu phố Phước Nguyên, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường,  Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Tiếp Công dân tỉnh; Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Chi cục Kiểm lâm; UBND huyện Đồng Phú; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Cùng dự: Đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng Phòng, phụ trách Phòng Thông tin - Dân nguyện; đ/c Nguyễn Thị Bích Nguyệt - Nhân viên.
(Ghi chú: Giao UBND huyện Đồng Phú chuẩn bị nội dung và báo cáo. Riêng thành phần là các phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyện Đồng Phú do UBND huyện Đồng Phú mời).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
Lái xe: Bùi Thanh Hải. Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị UBND tỉnh trực tuyến với địa phương.
 Nội dung:
+ Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2023; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
+ Tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
+ Tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.
+ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2023.
+ Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
THỨ TƯ (ngày 29/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội Đại biểu Hội Nữ Kháng chiến tỉnh Bình Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Bí thư Chi bộ chủ trì họp Chi ủy chi bộ.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, Phó Bí thư Chi bộ; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại phòng họp A, trụ sở Đoàn ĐBQH và HDND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 30/3)
SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp thông qua báo cáo kết quả khảo sát việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQVN tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Lộc Ninh, UBND thị xã Bình Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự họp Chi bộ định kỳ tháng 3/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi bộ định kỳ tháng 3/2023.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 31/3)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bình Phước lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.
Thời gian, địa điểm:14 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở. 

 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập62
  • Tháng hiện tại185,846
  • Tổng lượt truy cập3,589,106