Lịch làm việc Tuần 08/2023/HĐND

Thứ sáu - 17/02/2023 19:12
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 08 (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 24/02/2023)
THỨ HAI (ngày 20/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển – PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023; trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - Phó Trưởng Phòng Hành chính, Tổ chức Quản trị (có chương trình riêng)
Mời tham gia Đoàn: Đ/c Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Xoài; đ/c Điểu Hà Hồng Lý - Phó Chủ tịch HĐND huyện Bù Đăng, đ/c Lê Anh Nam - Ủy viên Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng.
Thời gian: từ ngày 18/2 đến ngày 23/02/2023.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 21/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng chuyên môn dự Hội nghị trực tuyến triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường tầng 8, Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
* Đối với các đồng chí là đảng viên còn lại, công chức người lao động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tại điểm cầu Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ TƯ (ngày 22/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc với công dân Nguyễn Ngọc Sơn, trú tại tổ 3, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi -Chuyên viên.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A- trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, Chi ủy viên Chi bộ dự Hội nghị thông tin thời sự lần 1 năm 2023 và họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 23/02)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát việc triển khai thực hiện dự án khu du lịch Hồ suối Cam (giai đoạn II).
Thành phần: Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở  Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực HĐND thành phố Đồng Xoài, UBND thành phố Đồng Xoài; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Khảo sát thực tế dự án KDL Hồ suối Cam (giai đoạn II).
+ 14 giờ 00, tại Sở Xây dựng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đảng đoàn HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Ủy viên Đảng đoàn HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, các đảng đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Nội dung: Tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00 tại Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 24/02)
SÁNG + CHIỀU:
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng Đoàn HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 07/2023
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện Bù Đăng về việc huyện Bù Đăng đăng cai Hội nghị giao ban lần thứ 4 giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Cùng đi: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại huyện Bù Đăng.
Lái xe: đ/c Bùi Thanh Hải.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp mặt với chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
5. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, Chi Ủy viên Chi bộ dự Hội nghị đánh giá tình hình triển khai thực hiện mô hình Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh theo Đề án 999-ĐA/TU của Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.

 (Lịch này thay thư mời).

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Tháng hiện tại152,947
  • Tổng lượt truy cập3,556,207