Lịch làm việc tuần 01/HĐND/2023

Chủ nhật - 01/01/2023 07:16
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 01/2023 (Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 06/01/2023)

 
THỨ BẢY (ngày 31/12)
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đ/c Nguyễn Ngọc Lương – Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự lễ hội “Bình Phước chào năm mới 2023”.
Thời gian, địa điểm: 21giờ 30, tại Quảng trường 23/3, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHỦ NHẬT (ngày 01/01):
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh nghỉ Tết Dương lịch 2023.
2. Lãnh đạo Văn phòng và công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghỉ Tết Dương lịch và trực Tết Dương lịch năm 2023 (theo Thông báo số 347/TB-VP ngày 30/12/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
THỨ HAI (ngày 02/01):
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh nghỉ bù Tết Dương lịch 2023.
2. Lãnh đạo Văn phòng và công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghỉ Tết Dương lịch và trực Tết Dương lịch năm 2023 (theo Thông báo số 347/TB-VP ngày 30/12/2022 của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh).
THỨ BA (ngày 03/01)
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30: tại UBND xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp với lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, nội dung: tham mưu, phục vụ kỳ họp bất thường lần 2, Quốc hội khóa XV và Kế hoạch thăm, chúc tết năm 2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự: Lãnh đạo phòng Công tác Quốc hội; đ/c Hoàng Ngọc Lĩnh - Kế Toán trưởng; đ/c Hoàng Thị Hiền - Thủ quỹ.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phòng họp B, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
 CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở;
2. Đ/c Vũ Long Sơn - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Lộc Ninh.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30: tại xã Lộc Thiện và xã Lộc Thịnh huyện Lộc Ninh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại thành phố Đồng Xoài.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30: tại UBND phường Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài.
THỨ TƯ (ngày 04/01):
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Hớn Quản
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 30: tại xã Tân Hiệp, huyện Hớn Quản.
- 13 giờ 30: tại thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ 00: tại xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng.
- 14 giờ 00: tại xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm:
- 08 giờ 00: tại xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng.
- 14 giờ 00: tại xã Đường 10, huyện Bù Đăng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
4. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 30: tại xã Minh Thắng, thị xã Chơn Thành.
- 13 giờ 30: tại xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành.
Phương tiện: Thuê xe.
5. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú.
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 30: tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú.
- 13 giờ 30: tại xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú.
Phương tiện: Thuê xe.
6. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách làm việc tại trụ sở;
7. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2023 Nội dung: Văn Phòng Tỉnh ủy báo cáo Công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội thăm và tặng quà gia đình chính sách, người nghèo tại tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng Họp B - Tỉnh ủy
8. Đ/c Đào Thị Triển – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng Hội trường Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (ngày 05/01):
SÁNG:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00: tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chuẩn bị nội dung thẩm tra đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Phó Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Tiến Tân, đ/c Vũ Mạnh Tiến; các Ủy viên của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - chuyên viên.
Kính mời: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Sở Nông nghiệp và PTNT.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở;
4. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành
Thời gian, địa điểm:
- 07 giờ 30: tại xã Nha Bích, thị xã Chơn Thành.
- 13 giờ 30: tại phường Minh Long, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
5. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Đồng Phú
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30: tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
CHIỀU:
1. Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại huyện Hớn Quản.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30: tại xã An Khương, huyện Hớn Quản.
Lái xe: Lê Thanh Hải.
 2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Phước Long (06/01/1975- 06/01/2023)
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại UBND thị xã Phước Long
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ SÁU (ngày 06/01)
SÁNG + CHIỀU:
1.  Đ/c Lê Hoàng Lâm - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc giải vô địch Quốc gia việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28, năm 2023.
          Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Tượng đài chiến thắng Phước Long (phường Long Thủy, thị xã Phước Long).
Lái xe: Lê Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác Tòa án năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường TAND tỉnh.
4. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X tại thị xã Chơn Thành
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30: tại phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
 (Lịch này thay thư mời).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:8

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 37 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập33
  • Tháng hiện tại152,995
  • Tổng lượt truy cập3,556,255