Lịch làm việc Tuần 24/HĐND/2023

Thứ sáu - 09/06/2023 20:26
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 24 (Từ ngày 12/6/2023 đến ngày 16/6/2023)

 
THỨ HAI (ngày 12/6)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND dự Hội nghị UBND tỉnh thông qua: (1) Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; (2) Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại phong họp G - UBND tỉnh..
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại điểm cầu Văn phòng.
Cùng dự: Toàn thể công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (thành viên tổ 919) dự buổi làm việc của Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy với Tổ xây dựng báo cáo theo Quyết định 919 - QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn khảo sát các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Phú Riềng.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, theo chương trình riêng của UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
THỨ BA (ngày 13/6)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì làm việc với các sở, ngành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2023 của HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Sở Tài chính, tại trụ sở Sở Tài chính.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh thống nhất báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
 2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh chủ trì họp thống nhất báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân – Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ (ngày 14/6)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Công ty TNHH MTV cao su Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
 CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
  2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Ban dân tộc HĐND tỉnh thống nhất báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban dân tộc HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra của Ban dân tộc HĐND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
5. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tham gia Đoàn học tập kinh nghiệm của HĐND thị xã Phước Long tại một số tỉnh phía Bắc (theo chương trình riêng).
Thời gian: từ ngày 14/6 đến  ngày 18/6/2023.
THỨ NĂM (ngày 15/06)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: pháp chế, dân tộc, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng (khóa XIII).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Trung tâm Trường Chính trị tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.
* Đối với các đồng chí là đảng viên còn lại, công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tại điểm cầu Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, phòng họp B, - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh dự cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023; những vấn đề nổi lên, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; kiến nghị, đề xuất (nếu có).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 15/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát công tác phân bổ, sử dụng, tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Đỗ Văn Mạnh –Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Nội vụ, tại trụ sở Sở Nội vụ.
4. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023. Cùng dự: đ/c La Văn Trường - PTP.HCTCQT; đ/c Bùi Quang Duy - Chuyên viên. 
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp Thanh tra tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 16/6)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 22 (mở rộng).
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra các nội dung của Ban trình tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến -  Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì họp Ban pháp chế HĐND tỉnh để thống nhất nội dung các báo cáo thẩm tra của Ban trình tại kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa X.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi  - chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh,  Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành dân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
 Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp C - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự lễ khởi công công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 30, tại thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.
5. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với UBND tỉnh về giám sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: pháp chế, dân tộc, văn hóa - xã hội, kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Phòng Công tác HĐND.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
 Thời gian, địa điểm: 14 giờ 30, tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.


(Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 175 | lượt tải:90

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập22
  • Tháng hiện tại134,171
  • Tổng lượt truy cập3,537,431