Lịch làm việc Tuần 30/HĐND/2023

Thứ bảy - 22/07/2023 09:03
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 30 (Từ ngày 24/7/2023 đến ngày 28/7/2023)
THỨ HAI (ngày 24/7)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp triển khai nội dung giám sát theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.
Thành phần: Lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Phòng chuyên môn; Chuyên viên Phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiêt, Bùi Thanh Hải. 
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 17/2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Quốc Bảo - TUV - Bí thư Thị ủy Bình Long - Phó Trưởng đoàn (Phó Trưởng Đoàn số 4) đi thăm, tặng quà người có công tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2023) tại thị xã Bình Long.
Thành phần: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo UBND thị xã Bình Long; lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Bình Long. Cùng đi: đ/c La Văn Trường - PTP. HCTCQT; Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước tham gia đưa tin. (giao UBND thị xã Bình Long xây dựng lịch trình cụ thể và thông báo cho các đối tượng đến thăm).
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại Thị ủy Bình Long lúc 14 giờ 00 để cùng đi (Riêng đại biểu của đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lúc 12 giờ 10 để đi xe cùng đoàn).
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự họp triển khai Quyết định, Kế hoạch giám sát.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 00, tại Phòng họp D - UBND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
4. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 25/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Phú Riềng khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 45, tại Hội trường A - Trung tâm Hành chính huyện Phú Riềng.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Thường trực HĐND huyện Lộc Ninh, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Lộc Ninh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00 - 08 giờ 30, khảo sát tại Bồn xăng - Kho nhiên liệu VK98 (xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh).
+ 08 giờ 45 - 09 giờ 20, Khảo sát tại Bệnh viện Lộc Ninh - Công trình kiến trúc thời Pháp thuộc (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh).
 + 09 giờ 30 - 10 giờ 00, Khảo sát tại địa điểm Chiến thắng Dốc 31 (xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh).
+ 10 giờ 15 - 11 giờ, Khảo sát tại Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh).
 + 14 giờ 00, Giám sát tại UBND huyện Lộc Ninh.
( 05 giờ 45 Đoàn tập trung tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cùng đi)
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân UBND tỉnh, Thường trực HĐND huyện Đồng Phú, Ban pháp chế HĐND huyện Đồng Phú. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Ban Tiếp công dân UBND huyện Đồng Phú, tại trụ sở UBND huyện Đồng Phú.
 Phương tiện: thuê xe.
5. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) theo Kế hoạch 157/KH-ĐĐBQH ngày 18/7/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, tại UBND thị xã Phước Long.
+ 10 giờ 30, tại UBND huyện Phú Riềng.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
THỨ (ngày 26/7)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Thường trực HĐND huyện Bù Đăng, Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện Bù Đăng. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00 - 09 giờ 00, Khảo sát tại Chùa Đức Bổn A Lan Nhã (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng).
+ 09 giờ 30 - 11 giờ 00, Khảo sát tại Thác Đứng (xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng).
+ 14 giờ 00, Giám sát tại UBND huyện Bù Đăng.
( 05 giờ 45 Đoàn tập trung tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cùng đi)
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh báo cáo viên hội nghị:
+  08 giờ 00: Triển khai tại Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Địa điểm: tại UBND xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.
+ 13 giờ 30: Tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Địa điểm: tại UBND xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.
5. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia Đoàn đi thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người có công trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023) theo Kế hoạch 157/KH-ĐĐBQH ngày 18/7/2023 của Đoàn ĐBQH tỉnh.
Thời gian, địa điểm:
+ 07 giờ 30, tại UBND huyện Lộc Ninh.
+ 10 giờ 30, tại UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). 
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
(Trang phục: Nam mặc áo vét hoặc sơ mi trắng thắt cra-vát, bỏ áo vào quần)
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.  
TỐI:
1. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Thời gian, địa điểm: 18 giờ 30, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
THỨ NĂM (ngày 27/07)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023). 
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 00, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.    
 (Trang phục: Nam mặc áo vét hoặc sơ mi trắng thắt cra-vát, bỏ áo vào quần; nữ mặc trang phục bộ áo dài truyền thống (màu đen hoặc màu trắng))   
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn khảo sát công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân UBND tỉnh, Thường trực HĐND thị xã Chơn Thành, Ban pháp chế HĐND thị xã Chơn Thành. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, làm việc với Ban Tiếp công dân UBND thị xã Chơn Thành, tại trụ sở UBND thị xã Chơn Thành.
Lái xe:  Nguyễn Văn Dương.       
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh. 
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, PCTNTC và cải cách tư pháp 06 tháng đầu năm 2023.
Thời gian, địa điểm:  14 giờ 00, tại Hội trường Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Hội thảo “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trong điều kiện mới” khu vực Đông Nam Bộ tại tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (02 ngày) 13 giờ 30, tại Hội trường - Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su số 1428, đường Phú Riềng Đỏ, thành phố Đồng Xoài .
THỨ SÁU (ngày 28/7)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;  đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đi trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND tại các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang (từ ngày 28/7 đến ngày 31/7/2023).
Thành phần: đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Thị Ngọc Minh - đại biểu HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND; đ/c Trương Thị Bích - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng HCTCQT.
Địa điểm: Các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Tiền Giang.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát về công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, phát huy di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Giám sát tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
3. Lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự kỳ họp thứ 9 (giữa năm 2023), HĐND thị xã Phước Long khóa IV.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Hội trường Trung tâm hội nghị thị xã Phước Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.

 (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:10

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:23
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập29
  • Tháng hiện tại153,593
  • Tổng lượt truy cập3,556,853