Lịch làm việc tuần lễ 39/HĐND/2023

Chủ nhật - 24/09/2023 08:39
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 39 (Từ ngày 24/9/2023 đến ngày 29/9/2023)
CHỦ NHẬT (ngày 24/9)
1. Lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tỉnh ủy Bến Tre (theo Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 22/9/2023 của Tỉnh ủy Bình Phước).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp 1- Trường Chính trị tỉnh.
THỨ HAI (ngày 25/9)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng đoàn số 4 đi thăm, chúc thọ các cụ thọ 90, 100 tuổi nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 01/10/2023 tại thị xã Bình Long (theo Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh).
Thành phần đoàn: Đ/c Bùi Quốc Bảo - TUV, Bí thư Thị ủy Bình Long (Phó Trưởng Đoàn); đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội người cao tuổi tỉnh. Đại diện: Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã Bình Long, Phòng Lao động, TB &XH thị xã Bình Long, Hội Người cao tuổi thị xã Bình Long; Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Cùng đi: Đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: Tập trung tại Thị ủy Bình Long lúc 08 giờ 00 để cùng đi (Riêng đại biểu của đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội người cao tuổi tỉnh tập trung tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh lúc 06 giờ 00 để đi xe cùng đoàn).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Vĩnh Sáu.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự làm việc với Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Điểu Ong, huyện Bù Đăng.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Trường Phổ thông DTNT THCS&THPT Điểu Ong.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trưởng Đoàn chủ trì Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Trần Quốc Duy - TUV, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Khánh - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (Phó Trưởng đoàn); đc Mạc Đình Huấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Đức Nha - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Lâm - Phó Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh, đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh - chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BA (ngày 26/9)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 34/2023.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát “ việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tình”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Đoàn khảo sát tình hình hoạt động của một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
+ 14 giờ 00, Đoàn làm việc với Ban Quản lý khu kinh tế, tại trụ sở Ban Quản lý khu kinh tế.
 Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Vĩnh Sáu.
3.  Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn khảo sát “việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh”.
Thành phần:
Đoàn 1: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa - TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng; đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Đoàn 2: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước; đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thanh Thuyên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính,  Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã Bình Long.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 00, Đoàn 1 khảo sát tại Trường Trung học cơ sở An Lộc (phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long); Đoàn 2 khảo sát tại Trường Trung học Phổ Thông Bình Long (phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long).
+ 09 giờ 30, Đoàn khảo sát tại UBND thị xã Bình Long.
Lái xe:  Nguyễn Văn Dương.  
4. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tư an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên. 
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Thanh tra giao thông tỉnh; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với Công an tỉnh (Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh), tại trụ sở Công an tỉnh.
5. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự:  Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND, Ban Dân tộc HĐND huyện Hớn Quản. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại trụ sở UBND huyện Hớn Quản.
Phương tiện: Thuê ngoài
6. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 26/9 đến ngày 06/10/2023) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.  
7. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với Hồ sơ dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Hội trường lầu 3 - Tòa án nhân dân tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội,  pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự:  Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tư Pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn giám sát làm việc với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tại trụ sở Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
          TỐI:
1. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Ngày hội văn hóa Thiếu nhi các dân tộc khu vực miền Nam năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 30, tại Trung tâm văn hóa tỉnh (đường Hồ Xuân Hương, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài).

THỨ TƯ (ngày 27/9)
SÁNG:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham gia tập thử kỳ họp HĐND tỉnh (theo Công văn số 3464 ngày 21/9/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT. Các thành phần khác theo Công văn số 3464 ngày 21/9/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 - 08 giờ 40, tại Hội trường B - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.  
2. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Ủy viên Hội đồng Cung cấp tỉnh)  tham gia tập thử Họp Hội đồng cung cấp tỉnh triển khai công tác bảo đảm tác chiến phòng thủ.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00 - 10 giờ 00, tại Hội trường B - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự:
+ 14 giờ 00, Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại Hội trường Tỉnh ủy.
+ 17 giờ 00: Tiếp Đoàn công tác Trung ương, tại Nhà ăn Văn phòng Tỉnh ủy..
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch; lãnh đạo chuyên trách các Ban: dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Chương trình Khánh thành “ Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 16 giờ 30 -17 giờ 00, Trường Tiểu học Tân Xuân C.
4.  Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn khảo sát “việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh”.
Thành phần:
Đoàn 1: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Xuân Hòa - TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng; đ/c Nguyễn Thị Hương Giang - TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đ/c Nguyễn Thị Thuận - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Đoàn 2: Đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh và Các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh: đ/c Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PTTH và Báo Bình Phước; đ/c Đào Thị Lanh - TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thanh Thuyên - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính,  Thường trực HĐND, Ban kinh tế - xã hội HĐND thị xã Phước Long.
Thời gian, địa điểm:
+ 13 giờ 30, Đoàn1 khảo sát tại Trường Mẫu giáo Phước Tín ( xã Phước Tín, thị xã Phước Long); Đoàn 2 khảo sát tại Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Phước Bình, thị xã Phước Long).
+ 15 giờ 00, Đoàn khảo sát tại UBND thị xã Phước Long.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.
THỨ NĂM (ngày 28/9)
SÁNG
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2023. Cùng dự: đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát “ việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hoạt động của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tình”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Công thương, tại trụ sở Sở Công thương.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Ủy viên Ban Tổ chức diễn tập) tham gia tập thử Xử lý A2- Cơ động vào Mã Đà - Thực Binh A.
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30 - 11 giờ 00, tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa -  xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn khảo sát “việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh”.
Thành phần: Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa  xã hội HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Mai - Chuyên viên.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn khảo sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu.   
3. Lãnh đạo Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh dự họp về vốn đầu tư công trung hạn cho ngành Giáo dục và Đào tạo, phục vụ công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia (theo lịch làm việc của UBND tỉnh).
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
THỨ SÁU (ngày 29/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự Hội chọi trâu Đình Trần Tân Khai - Hớn Quản năm 2023. 
Thời gian, địa điểm: 06 giờ 30, tại khu phố 5, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản..
Lái xe:  Võ Khảo Kiệt, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ BẢY (ngày 30/9)
1. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư (ngoài ngân sách) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1).
 Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh.


 (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Tháng hiện tại185,372
  • Tổng lượt truy cập3,588,632