Lịch làm việc Tuần 36/2023/HĐND

Thứ năm - 31/08/2023 22:53
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 36 (Từ ngày 04/9/2023 đến ngày 08/9/2023)

THỨ HAI (ngày 04/9)
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2023.
2. Đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực cơ quan.
3. Trực công vụ: theo Thông báo số 229/TB-VP ngày 25/08/2023 của  Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ BA (ngày 05/9)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự khai giảng năm học 2023-2024 của Trường THPT Bình Long.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Trường THPT Bình Long.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia  lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 28/8 đến ngày 08/9/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
4. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Trường phổ thông DTNT THPT Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, Trường PTDTNT THPT Bình Phước.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Văn phòng.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thông tin - Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
6. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua số 3 năm 2023 chủ trì họp triển khai công tác tổ chức và bốc thăm các môn thi đấu của Hội thao Khối thi đua số 3. Cùng dự: đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT; đ/c Bùi Quang Duy - Chuyên viên.
Thành phần: Đại diện các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Tư Pháp, Thanh tra tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 09 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023.
Thời gian, địa điểm: từ ngày 28/8 đến ngày 08/9/2023, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự chương trình tập huấn cung cấp thông tin, kỹ năng để trẻ em tham gia phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Tỉnh đoàn Bình Phước.
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự tập thử, chạy chương trình nội dung họp Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân KVPT tỉnh năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00 - 16 giờ 30, tại Hội trường BCH Quân sự tỉnh.
THỨ (ngày 06/9)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Trưởng Đoàn giám sát việc quản lý và thực hiện các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnhCác Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm:
+ 08 giờ 30, Đoàn khảo sát tại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Đường dây 220 kv Lộc Ninh - Bình Long (xã Lộc Tấn, Lộc Thiện, Lộc Thành).
+ 09 giờ 00: Đoàn khảo sát tại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH chăn nuôi Nhất Trí (tiểu khu 98, xã Lộc Tấn).
+ 09 giờ 40: Đoàn khảo sát tại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH dịch vụ, thương mại Lộc Thắng (tiểu khu 97, xã Lộc Tấn).
+ 10 giờ 20: Đoàn khảo sát tại diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại, sản xuất gia công tái chế kim loại; dự án xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của UBND huyện Lộc Ninh (xã Lộc Thạnh).
Lái xe: Bùi Thanh Hải, Nguyễn Văn Dương.
2. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.
Thời gian, địa điểm: (buổi sáng: từ 08 giờ 00; buổi chiều: từ 14 giờ 00) tại phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 07/9)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thời gian, địa điểm:  07 giờ 30 - 08 giờ 30; 09 giờ 50 -11 giờ 00, tại Hội trường B- Bộ CHQS tỉnh.
(Trang phục: mặc quân phục K08).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh;  đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;  đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thời gian, địa điểm:  13 giờ 30 -15 giờ 00, tại Hội trường B- Bộ CHQS tỉnh.
(Trang phục: mặc quân phục K08).
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Trưởng Đoàn giám sát việc quản lý và thực hiện các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnhCác Ủy viên Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung - Chuyên viên.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 15 giờ 00, Đoàn làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
3. Đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
THỨ SÁU (ngày 08/9)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh để thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện dự án đường vào Khu công nghiệp Long Tân, huyện Phú Riềng và dự án đầu tư kiên cố hóa phòng học tạm, phòng bán kiên cố cấp học mầm non và tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
Thành phần: Lãnh đạo chuyên trách các Ban: kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, dân tộc, pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBTMTQVN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Phú Riềng.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Bùi Thanh Hải.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 23/2023.
Thời gian và địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt.
2. Đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham dự Hội thao Khối thi đua số 3 năm 2023.
Cùng dự: toàn thể công chức và người lao động của Văn phòng.
Thời gian và địa điểm:
- Lễ khai mạc và thi đấu: 13 giờ 30 - 16 giờ 45: tại Nhà thi đấu đa năng mới của tỉnh (Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh).
- Lễ trao giải và dự tiệc giao lưu: 17 giờ 00, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Vĩnh Sáu.
4. Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng  Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham gia Đoàn giám sát của UBMTTQVN tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án “ Đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư tỉnh Bình Phước” (đoạn qua huyện Hớn Quản).
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
5. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bình Phước năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 13 giờ 30 -14 giờ 30, tại Sở Chỉ huy diễn tập (khu kỹ thuật - BCHQS tỉnh).
TỐI:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng  Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh dự lễ trao giải và giao lưu Hội thao Khối thi đua số 3 năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 17 giờ 00, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.


 (Lịch này thay thư mời).

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập54
  • Tháng hiện tại185,308
  • Tổng lượt truy cập3,588,568