Lịch làm việc Tuần lễ 40/2023/HĐND

Thứ sáu - 29/09/2023 08:13
LỊCH LÀM VIỆC 
CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH
VÀ LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Tuần lễ 40 (Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 06/10/2023)


CHỦ NHẬT (ngày 01/10)
1. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc Giải Vô địch Bóng chuyền U23 quốc gia năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 19 giờ 00, tại Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh.
THỨ HAI (ngày 02/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Vũ Thanh Ngữ - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Thường trực HĐND tỉnh ủy quyền đ/c Nguyễn Ngọc Lương - Phó Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 00, tại Trường THPT Đồng Xoài.
3. Đ/c Vũ Mạnh Tiến - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2023.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 26/9 đến ngày 06/10/2023) 07 giờ 30, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.  
4. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi ủy Chi bộ.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Võ Thị Mỹ Hạnh - Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Thông tin - Dân nguyện.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp A - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phước quy định một số nội dung chi, mức chi, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tư an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thành phần: Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban pháp chế HĐND tỉnh. Cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Quý Hợi - Chuyên viên. 
Mời dự: Đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Thanh tra giao thông tỉnh, Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND thị xã Bình Long; Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, Đoàn làm việc với UBND thị xã Bình Long, tại trụ sở UBND thị xã Bình Long.
Lái xe: Nguyễn Văn Dương.  
THỨ BA (ngày 03/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh (phụ trách tổ 2) khảo sát việc thực hiện công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tiến hành khảo sát Bộ phận một cửa phường Phước Bình, thị xã Phước Long.
CHIỀU:
1. Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Hà Anh Dũng - UVBTV, Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đỗ Văn Mạnh - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng phòng Công tác HĐND tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
 2. Lãnh đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Đào Thị Triển - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
3. Đ/c Trần Hoàng Tâm - Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở và  tương đương.
Thời gian, địa điểm: (từ ngày 04/10 đến ngày 26/10/20230), tại Phân viện học viện Hành chính Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lái xe: Nguyễn Vĩnh Sáu. 
THỨ (ngày 04/10)
SÁNG:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh (phụ trách tổ 2) khảo sát việc thực hiện công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
Thời gian, địa điểm: 07 giờ 30, tiến hành khảo sát Bộ phận một cửa xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.
CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh họp Chi bộ định kỳ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
2. Đ/c Đỗ Văn Mạnh - Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì họp Chi bộ định kỳ.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.
Thời gian, địa điểm: 14 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
THỨ NĂM (ngày 05/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh lãnh; đạo chuyên trách các Ban: văn hóa - xã hội, dân tộc HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia tổng duyệt diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 (Theo Công văn 3569/BCH-VP ngày 28/9/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Cùng đi: Đ/c Nguyễn Văn Nguyện - Trưởng Phòng Công tác HĐND tỉnh; đ/c Mai Anh Nam - Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng Công tác Quốc hội; đ/c La Văn Trường - PTP HCTCQT.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 - 16 giờ 00, tại Sân vận động tỉnh và Mã Đà.
Lái xe: Võ Khảo Kiệt, Bùi Thanh Hải.
THỨ SÁU (ngày 06/10)
SÁNG + CHIỀU:
1. Đ/c Nguyễn Tấn Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đ/c Huỳnh Hữu Thiết - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đ/c Vũ Long Sơn - TUV, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh lãnh; đạo chuyên trách Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh; đ/c Nguyễn Tiến Tân - Phó Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
2. Đ/c Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh chủ trì họp Ban dân tộc thông qua báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện “Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025”.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh và các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh. Cùng dự: đ/c Lê Thị Minh Nguyệt - Chuyên viên.
Mời dự:  Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, UBND huyện Hớn Quản. Phóng viên Đài PTTH và Báo Bình Phước.
Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00, tại Phòng họp B - trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 (Lịch này thay thư mời).
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập52
  • Tháng hiện tại185,016
  • Tổng lượt truy cập3,588,276