CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9 (CHUYÊN ĐỀ ) CỦA HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thứ ba - 10/01/2023 04:16
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
(Buổi chiều, ngày 17/01/2023)

* Thời gian làm việc: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu. 

2. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

4. HĐND tỉnh xem xét các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp
(đề nghị đại biểu HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu, có giá trị pháp lý như văn bản trình bày tại kỳ họp), gồm:

1. Tờ trình số: 01/TTr-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;  - (Báo cáo kèm theo)

2. Tờ trình số: 03/TTr-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  - (Báo cáo kèm theo)- (DTNQ kèm theo)   

3. Tờ trình số: 02/TTr-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022 - 2023;

4. Tờ trình số: 10/TTr-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh;  - (Báo cáo kèm theo); -(DTNQ kèm theo)

5. Tờ trình số: 07/TTr-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

6. Tờ trình số: 08/TTr-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

5. HĐND tỉnh xem xét báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

- Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết trình kỳ họp về: Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022 – 2023; quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh.

6. Kỳ họp tiến hành thảo luận các dự thảo nghị quyết và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong nội dung trình kỳ họp.

- Báo cáo số: 21/BC-UBND ngày 14/01/2023 về giải trình, tiếp thu ý kiến Báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023 (kỳ họp chuyên đề tháng 01/2023) trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X.


- Báo cáo số: 22/BC-UBND ngày 17/01/2023 về tiếp thu và giải trình ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách về quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050.

- Báo cáo số: 23/BC-UBND  ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


7. HĐND tỉnh thông qua các dự thảo nghị quyết của kỳ họp.

- Dự thảo nghị quyết về thông qua Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Dự thảo nghị quyết về phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023;

- Dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm học 2022-2023;  

- Dự thảo nghị quyết về quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh; - (Dự thảo Quy định kèm theo)

8. HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

- Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.


9. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

10. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.


 

Tác giả bài viết: DNTT

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 14 | lượt tải:9

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:22
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập32
  • Tháng hiện tại153,449
  • Tổng lượt truy cập3,556,709