CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC KỲ HỌP THỨ 10 (CHUYÊN ĐỀ) CỦA HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thứ ba - 28/02/2023 21:53
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
Kỳ họp thứ 10 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
(Buổi chiều, ngày 03/3/2023)

* Thời gian làm việc: Từ  14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.


1. Báo cáo tình hình đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp; chào cờ; giới thiệu đại biểu. 

2. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

3. Thảo luận và biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp.

4. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước.


4.1. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước.
 

4.2. Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước.

- Báo cáo số: 07/BC-HĐND-KTNS ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Ban kinh tế-ngân sách HĐND tỉnh về việc thẩm tra dự thảo nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường cao đẳng Bình Phước.

4.3. Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thông qua dự thảo nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước.

- Dự thảo nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước.

5. Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm và bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

5.1. Hội đồng nhân dân tỉnh miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Tờ trình số: 70/TTr-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Dự thảo nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


5.2. Hội đồng nhân dân tỉnh bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Tờ trình số: 73/TTr-HĐND ngày 02 tháng 3 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tờ trình số: 74/TTr-HĐND ngày 02tháng 3 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc  Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

7. Chào cờ, bế mạc kỳ họp.

 

Tác giả bài viết: TH.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:21

Số 235/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 (giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X

Thời gian đăng: 21/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:14

Số: 228/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 45 | lượt tải:30
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập53
  • Tháng hiện tại185,204
  • Tổng lượt truy cập3,588,464