Kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021), HĐND tỉnh Bình Phước thành công tốt đẹp

Thứ ba - 07/12/2021 21:42
Trong ngày 06 và 07/12/2021, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 3 (cuối năm 2021).
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận các báo cáo kết quả công tác năm 2021, chương trình công tác năm 2022 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp; báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2021 và dự toán ngân sách năm 2022; tổng quyết toán ngân sách năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2021; những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 1 và tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh; kết quả thực hiện các vấn đề, nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 1 của HĐND tỉnh đến nay; tình hình và kết quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nghe Đoàn đại biểu Quốc hội thông báo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; nghe Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.
3
Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X
Kỳ họp đã quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền bằng việc thông qua 26 nghị quyết với sự đồng thuận, nhất trí cao của các đại biểu về: kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương; kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công cuối năm 2021; kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2022; quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp ở địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; quy định về định mức phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách 2022 – 2025; danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và hủy danh mục các dự án thu hồi đất đã quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh; quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh; bổ sung danh mục các dự án được phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh; điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; quy định lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh năm 2022; quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh,..
2
Toàn cảnh kỳ họp
Đặc biệt, kỳ họp đã được nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về những gợi ý, định hướng của tỉnh trong thời gian tới. Trân trọng và tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 05/8/2021 về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh Covid-19, hệ thống chính trị, UBND tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả, phải áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt với nhiều giải pháp, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực: 18/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được HĐND tỉnh thông qua đạt và vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,32%, mức tăng trưởng khá so với các tỉnh, thành khu vực phía Nam; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện là 12.810 tỷ đồng, đạt 99% so với Nghị quyết điều chỉnh của HĐND tỉnh; thu hút đầu tư nước ngoài vượt 1,5 lần so với kế hoạch. Văn hóa, xã hội được chăm lo, công tác lao động, việc làm, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được quan tâm thực hiện.
chu tich hdnd phat biet
Bà Huỳnh Thị Hằng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp
Năm 2022, dự báo tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, biến đổi khí hậu cùng với thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra và tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với tâm thế chủ động, tích cực, với sự quyết tâm và đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó nhiều chỉ tiêu đề ra năm 2022 tăng so với kết quả năm 2021, như: thu ngân sách là 13.150 tỷ đồng; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người 81,2 triệu đồng…. Để thực hiện các chỉ tiêu trên đòi hỏi phải có sự quyết tâm nỗ lực và cộng đồng trách nhiệm của các ngành, các địa phương trong tỉnh. Thông qua kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị: Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra, nhất là thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình giám sát, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2022; các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, là cầu nối để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các kiến nghị của cử tri; báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Sau kỳ họp, UBND tỉnh cần tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua; quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, trả lời các ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp.

Nguồn tin: Phương Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:14

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Tháng hiện tại88,943
  • Tổng lượt truy cập3,007,257