Tập trung giải pháp để phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đề ra năm2022

Thứ tư - 08/12/2021 22:12
Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp, bà Trần Tuệ Hiền – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, giải trình, đánh giá thêm về tình hình kinh tế - xã hội, và công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.
Năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, buộc phải áp dụng giãn cách xã hội trên diện rộng và nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt.UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt; từng sở ngành, địa phương đã rất nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; kiên trì, quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Chủ động xây dựng Kịch bản điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2021với trạng thái sẵn sàng cao trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát, toàn tỉnh đã cắt giảm chi thường xuyên trên 181 tỷ đồng để dành nguồn lực chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng trưởng kinh tế ở mức khá 6,32%. Thu ngân sách nhà nước ước tăng 10% so với cùng kỳ; thu hút đầu tư nước ngoài vượt 1,5 lần so với kế hoạch. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có 3 lĩnh vực Bình Phước vươn lên đứng đầu cả nước, đó là: 100% dịch vụ công trực tuyến được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia; thanh toán trực tuyến nghĩa vụ về tài chính về đất đai và chứng thực điện tử. Lĩnh vực văn hóa xã hội đã kịp thời có những chuyển biến phù hợp với thực tế. Các biện pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được triển khai thực hiện nghiêm. Đồng thời cũng thẳng thắn nêu rõ những khó khăn trong quá trình chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ, đó là: việc thực hiện Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 còn một số khó khăn nhất định,một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra.
 
chu tich UBND
Bà Trần Tuệ Hiền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại kỳ họp

Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh ghi nhận ý kiến, kiến nghị cử tri và đại biểu HĐND tỉnh đã được tổng hợp tại kỳ họp, ý kiến của Ban Thường trực UBMTTQViệt Nam tỉnh; tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương có kế hoạch, phân định rõ thời gian giải quyết cụ thể, hiệu quả cũng như tiến hành thanh, kiểm tra đối với một số nội dung cần thiết, như: đối với các phản ánh về tình trạng xuống cấp của các tuyến đường giao thông, với nguồn ngân sách địa phương có hạn, kinh phí bố trí hàng năm chưa thể đảm bảo việc đầu tư hoặc duy tu, sửa chữa toàn bộ các tuyến đường, cử tri thông cảm chia sẻ với tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo việc ưu tiên bố trí vốn để thực hiện. Đối với tiến độ các dự án còn kéo dài, chủ yếu do vướng giải phóng mặt bằng, mong muốn cử tri hợp tác với các ngành, UBND các địa phương để thực hiện giải phóng mặt bằng, trên quan điểm vì sự phát triển chung, đảm bảo hài hòa lợi ích. Về tình trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất, chăn nuôi, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường; khuyến khích việc đầu tư quy trình chăn nuôi hiện đại, khép kín.Việc đánh giá tác động môi trường các Dự án cần tính toán đến giải pháp hiệu quả hơn để phòng ngừa; thực hiện nghiêm việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường trước khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư,... 
 
edfce229dfad14f34dbc
Biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết kỳ họp

Trên cơ sở phân tích, đánh giánhững khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021.UBND tỉnh sẽ tập trung với giải pháp quyết liệt để tháo gỡ, giải quyết trong thời gian tới, tiếp tục nỗ lực để kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công... Đồng thời, nhấn mạnh về một số giải pháp, hành động quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 2022 và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành, sẻ chia và tham gia giám sát tích cực, trách nhiệm của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân, cử tri trong tỉnh, trọng tâm là:Tiếp tục tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xây dựng Kế hoạch thích ứng an toàn trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch kết hợp với an sinh xã hội; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm chuyển đổi nhận thức, thay đổi hành vi, sống an toàn trong đại dịch Covid-19 một cách chủ động.Tập trung các giải pháp, điều kiện, tận dụng cơ hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022. Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục ưu tiên chi cho đầu tư, đặc biệt là phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy các hoạt động kinh tế tại địa phương, đón các cơ hội phát triển mới, tạo các nguồn thu bền vững và ổn định. Bố trí hợp lý kinh phí duy tu, bảo trì các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quy trình, thủ tục thực hiện. Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố trong nửa đầu năm 2022.Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy trên 3 trọng tâm là xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Chú trọng đến việc xây dựng hoàn thiện các thiết chế văn hóa và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Thực hiện tích hợp chính sách, tập trung nguồn lực và điều hành, tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, mở rộng các khu công nghiệp và hạ tầng kết nối. Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp về thuế, tiếp cận tín dụng… để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục tập trung các giải pháp cải thiện PCI.Phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm IOC trong hỗ trợ cho việc điều hành kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục tập trung nâng cao tỷ lệ giải quyết và chất lượng dịch vụ công trên môi trường điện tử.Tăng cường thanh tra công vụ, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý các vụ việc lĩnh vực nội chính còn tồn tại. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân. Đẩy nhanh tiến độ rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài,... 

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn UBMTTQVN tỉnh và các tầng lớp nhân dân đã đồng hành, chia sẻ rất trách nhiệm, tích cực và hiệu quả cùng các lực lượng chức năng, các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, chung sức chung lòng của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh, năm 2022 sẽ là một năm thắng lợi về mọi mặt của tỉnh Bình Phước.

Nguồn tin: Phương Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 32 | lượt tải:15

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:38

Báo cáo: 50/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá thực trạng và kiến nghị đổi mới quy trình xây dựng pháp luật

Thời gian đăng: 04/03/2024

lượt xem: 111 | lượt tải:48
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập21
  • Tháng hiện tại89,185
  • Tổng lượt truy cập3,007,499