Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-7-2023

Thứ sáu - 30/06/2023 04:08
Thường trực HĐND tỉnh Bình Phước đã ban hành triệu tập đại biểu dự kỳ họp thứ 11 (giữa năm 2023). Theo đó dự kiến, trong 02 ngày (11 và 12-7-2023) tại Tòa nhà Trung tâm Trường Chính trị tỉnh sẽ diễn ra kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Khai mạc vào lúc 07 giờ 45, sáng ngày 11-7-2023.
ảnh kỳ họp 11
Ma két kỳ họp thứ 11 của HĐND tỉnh Bình Phước

   Tại kỳ họp, sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh; xem xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về: kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; giải trình về những nội dung chưa tổng hợp vào dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; tổng hợp thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; tổng hợp ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp.
 
   Kỳ họp sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023; tổng hợp kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại phiên họp Tổ đại biểu trước kỳ họp giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa X; kết quả thực hiện các nội dung đã thỏa thuận với Thường trực HĐND tỉnh từ sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X đến nay; số liệu thu - chi ngân sách năm 2022 (chính thức); kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 kéo dài sang năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; kết quả giải ngân vốn xây dựng cơ bản năm 2022; kết quả giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng, ước 6 tháng đầu năm và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 6 tháng năm 2023;

   Kỳ họp sẽ nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023.

   Kỳ họp sẽ quyết định một số vấn đề quan trọng, nội dung quan trọng như: Bổ sung chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023; Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2023, tỉnh Bình Phước; Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 nguồn ngân sách địa phương; Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023; Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bình Phước; Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2003/NQ-HĐND ngày 09/01/2003 của HĐND tỉnh quy định về việc thông qua Đề án quỹ tên đường đô thị tỉnh Bình Phước; Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 17/01/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quy định về mức phân bổ và mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

   Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026  sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước.


 

Tác giả bài viết: La Văn Trường

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Số: 232/TB-HĐND

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 18/07/2024

lượt xem: 19 | lượt tải:10

Công văn: 124/HĐND

Về việc hướng dẫn tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X.

Thời gian đăng: 05/05/2024

lượt xem: 176 | lượt tải:91

Thông báo: 108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 148 | lượt tải:47
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập30
  • Tháng hiện tại136,213
  • Tổng lượt truy cập3,539,473