Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-01-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Thứ tư - 23/08/2023 04:32
   Sáng ngày 23-8-2023 , Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả triển khai, thực hiện các chính sách dân tộc và công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc theo Nghị định 05 trên địa bàn huyện Lộc Ninh, nhằm kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai và tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổng hợp, xem xét những đề xuất, kiến nghị của các cơ quan và các địa phương trong công tác báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh. Đoàn giám sát Ban dân tộc HĐND tỉnh do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

HINH 000
Ông Điểu Điều - Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

   Lộc Ninh là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bình Phước với 14 dân tộc cùng sinh sống. Trong đó dân tộc S’tiêng và Khmer chiếm khoảng 80%. Đồng bào DTTS sinh sống ở hầu hết các xã, trong đó, phần lớn cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhìn chung tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS được giữ vững và ổn định, đồng bào DTTS chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong năm qua, được sự quan tâm của UBND tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Đảng bộ huyện; sự điều hành của UBND huyện, sự phối hợp của các cấp chính quyền, mặt trận, đoàn thể, sự đoàn kết của đồng bào các dân tộc, huyện Lộc Ninh đã vượt qua nhiều khó khăn và đã đạt được những thành tựu trong xây dựng phát triển huyện nhà trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và thực hiện chính sách dân tộc.

   Theo báo cáo của huyện Lộc Ninh, việc thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án, với nguồn đầu tư ngày càng tăng của Nhà nước và sự cố gắng, nỗ lực của đồng bào các dân tộc, công tác dân tộc đã thu được nhiều kết quả quan trọng như: Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chính sách định canh, định cư, chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, thực hiện chính sách đối với Già làng, người có uy tín, vốn vay cho hộ đồng bào DTTS nghèo phát triển sản xuất… từ đó, đã tạo động lực thúc đẩy kinh tế vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện ngày một phát triển. Đời sống của đồng bào ngày càng được cải thiện, không ngừng được nâng lên về vật chất, văn hóa, tinh thần, an ninh, trật tự ổn định; bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.

   Đến nay, có 16/16 xã, thị trấn có điện đến trung tâm xã, 100% ấp có điện lưới quốc gia, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Các đường giao thông chính từ huyện về đến trung tâm các xã được nhựa hóa, đường liên thôn được bê tông hóa mở rộng, duy tu phục vụ tốt hơn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, vật tư phục vụ sản xuất của đồng bào dân tộc. Sản xuất nông, lâm nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định, cơ cấu cây trồng và vật nuôi được chuyển đổi, nông nghiệp phát triển từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa; công tác khuyến nông, thú y và bảo vệ thực vật được quan tâm thực hiện, tiến bộ khoa học – kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng và vật nuôi; hình thành các vùng chuyên canh, kinh tế trang trại được khuyến khích phát triển,… Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế như: việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi còn hạn chế, đầu ra cho mặt hàng nông sản phụ thuộc vào kinh tế thị trường, giá cả nông sản không ổn định.

HINH 003
Ông Trần Quốc Duy - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh, Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

   Bên cạnh những thành tựu về kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng gặp hái được những thành công nhất định. Sự nghiệp giáo dục được các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm, trong thời gian qua huyện đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp phát triển giáo dục, tạo điều kiện cho con em được đến trường học tập.  Công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc luôn được sự quan tâm, chú trọng, ngày càng góp phần xứng đáng vào quá trình xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sự nghiệp y tế phát triển mạnh, hiện nay trên địa bàn huyện có 01 Trung tâm Y tế; 01 Bệnh viện Công ty Cao su và 16 xã, thị trấn đều có trạm y tế đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

HINH 001
Ông Hồ Quang Khánh - PCT UBND huyện Lộc Ninh  trình bày những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết 05

   Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ của các chương trình, dự án nặng về đầu tư cơ sở hạ tầng, về nhiệm vụ phát triển sản xuất, quy hoạch sắp xếp dân cư và đào tạo chưa được quan tâm đúng mức. Không bố trí được quỹ đất để thực hiện dự án 755 nên việc hỗ trợ đất sản xuất cấp cho các đối tượng đã được bình xét theo đề án không thể thực hiện. Nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án phân bổ chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu của kế hoạch. Hiệu quả của một số dự án còn thấp; việc sử dụng có hiệu quả các công trình ở một số nơi còn chưa thật sự được người dân quan tâm. Ngoài ra, còn xảy ra tình trạng chuyển nhượng, cho thuê, tranh chấp, lấn chiếm đất được cấp thuộc các chương trình, dự án chưa giải quyết dứt điểm. Tình trạng tảo hôn còn xảy ra, khi phát hiện việc xử lý gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Công tác giảm nghèo đối với đồng bào DTTS chưa thực sự bền vững. Chương trình hỗ trợ còn dàn trải, nguồn lực còn ít. Công tác tuyên truyền chưa thật sự đa dạng, phong phú; sân chơi văn hóa, thể thao cho thanh niên còn ít. Các nhà sàn văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng chưa phát huy hết tác dụng.  

   Sau khi nghe các ý kiến trao đổi giữa các thành viên Đoàn giám sát và các cơ quan, ban ngành, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh Điểu Điều ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai, thực hiện các mục tiêu phát triển đối với đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Lộc Ninh trong thời gian qua. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp của các thành viên đoàn, đề nghị huyện Lộc Ninh tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện báo cáo gửi Ban dân tộc HĐND tỉnh.

Tác giả bài viết: Minh Nguyệt

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Thông báo số:108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:4

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:20

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 69 | lượt tải:39
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập25
  • Tháng hiện tại106,890
  • Tổng lượt truy cập3,025,204