Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-01-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh

Thứ hai - 28/08/2023 03:37
Sáng ngày 28-8-2023, tại trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban dân tộc HĐND tỉnh giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-01-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh.
   Đoàn giám sát do ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn giám sát còn có ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh, các Ủy viên Ban dân tộc HĐND tỉnh và lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội. Trước đó, ngày 25-8-2023, Đoàn đã làm việc tại huyện Lộc Ninh và Bù Đốp.

hinh 1 28 8
Ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh điều hành buổi làm việc

   Tại buổi làm việc, đoàn được nghe đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc trong giai đoạn từ 2016 - 2022. Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện, xã, mạng lưới trường lớp ngày càng phát triển và mở rộng, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng được nhu cầu đưa trẻ đến trường của nhân dân cũng như nâng cao công tác dạy và học; công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh; Việc ban hành Nghị quyết số 19/2019/NĐ-HĐND thể hiện sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên trong hệ thống trường Phổ thông Dân tộc nội trú, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú nói riêng và giáo dục vùng dân tộc nói chung. Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn chưa khắc phục được như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học ở một số đơn vị, nhất là bậc học Mầm non thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu phòng học, phòng chức năng, đồ chơi ngoài trời, thiết bị, đồ dùng dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, giáo viên mầm non mới ra trường hợp đồng lao động hoặc mới tuyển dụng mức lương quá thấp nhưng chưa có chính sách hỗ trợ nên có nhiều giáo viên trẻ nghỉ việc để chuyển nghề, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên khá nhiều trong những năm gần đây; Chế độ tiền lương cho nhân viên cấp dưỡng tại các trường công lập thấp chưa phù hợp thực tế, vì vậy nhân viên cấp dưỡng nghỉ việc nhiều gây khó khăn cho trường trong công tác tổ chức bán trú; Việc dạy tiếng dân tộc thiểu số tại các trường học trên địa bàn tỉnh chưa nhiều và chưa đạt hiệu quả do thiếu giáo viên cơ hữu, trình độ tiếp thu của học sinh còn hạn chế. Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan để ban hành các thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ làm việc của giáo viên, định mức vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập; tham mưu Chính phủ, Quốc hội ban hành các chính sách hỗ trợ giáo viên mới ra trường, tuổi nghỉ hưu của giáo viên để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho giáo viên.

hinh 2 28 8
Ông Nguyễn Lương Nhân - Phó Trưởng Ban dân tộc giải trình các nội dung báo cáo

   Sau Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Lương Nhân - Phó Trưởng Ban dân tộc tỉnh cho biết biết Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14-01-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc là căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc của tỉnh; định hướng cho việc tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dân tộc thiểu số được thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả; góp phần thúc đẩy nhanh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân tộc thiểu số, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Việc tổ chức thực hiện nhiêm vụ công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt, các chính sách đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số phát huy hiệu quả góp phần giúp đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo ổn định cuộc sống, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

   Ông Nguyễn Lương Nhân cho biết thêm, qua quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP đã phát sinh một số bất cập như các quy định còn chung chung, chưa có quy định về cơ chế tài chính nên khó triển khai thực hiện các chính sách; có nhiều văn bản luật mới ban hành nên một số quy định không còn phù hợp. Nhiều chính sách triển khai thực hiện còn mang tính ngắn hạn, giải quyết nhu cầu tình huống thực tiễn công tác dân tộc, chưa mang tính định hướng lâu dài. Nguồn kinh phí phân bổ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc còn chậm, kéo dài, không theo kế hoạch; một số văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai thực hiện.

hình 4 28 8
Bà Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc

   Bà Huỳnh Thị Bé Năm – Phó Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo trong những năm qua, tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số của tỉnh tăng lên hàng năm. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ở các cấp có nhiều chuyển biến. Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số đã đạt tiêu chuẩn ngạch công chức và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; số cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu có trình độ trên chuẩn ngày càng nhiều, trong đó có cán bộ có trình độ cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số vẫn còn một số hạn chế nhất định. Tỉnh chưa có đề án hoặc kế hoạch riêng về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số, các cơ quan, đơn vị cũng chưa tổ chức những khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng riêng cho đối tượng này; tỷ lệ cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay mặc dù tăng lên so với thời điểm năm 2016. Sở Nội vụ đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2011/NĐ-CP theo hướng quy định cụ thể hơn về các chế độ ưu tiên trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số; đối với các địa phương có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số còn thấp có thể dành tỷ lệ biên chế nhất định để tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Đề nghị Chính phủ ban hành đề án về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số để có cơ sở đầu tư nguồn lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng.

hinh 3 28 8
Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

   Ông Trần Thế Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời gian qua, nhằm tích cực phối hợp thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lồng ghép công tác chuyên môn của ngành, lĩnh vực, tranh thủ nguồn lực để triển khai có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chú trọng đối tượng là đồng bào dân tộc  thiểu  số  của  tỉnh. Nội dung các  hoạt  động  được  triển  khai  bằng  nhiều phương thức linh hoạt, sáng tạo, đa dạng, thiết thực và hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được đồng bào các dân tộc đồng tình, ủng hộ. Thông qua các hoạt động đã tạo hiệu ứng tích cực, làm cho các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương và Nhân dân toàn tỉnh nhận thức rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân tộc trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

   Buổi làm việc diễn ra thuận lợi, sôi nổi. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên đoàn giám sát và lãnh đạo sở, ban, ông Điểu Điều - Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp thu và hoàn chỉnh lại báo cáo. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành bổ sung số liệu cụ thể hằng năm và tiếp tục phát huy những điểm mạnh trong việc thực hiện công tác dân tộc trong thời gian qua, bên cạnh đó có giải pháp thích hợp khắc phục những khó khăn còn tồn tại./.
 

Tác giả bài viết: Minh Nguyệt

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lịch Đoàn ĐBQH
Lich lv HDND
LICH CŨ

Thông báo số:108/TB-VP

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 10 | lượt tải:4

KH: 58/ĐĐBQH

Kế hoạch tổ chức hoạt động TXCT trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước.

Thời gian đăng: 05/04/2024

lượt xem: 38 | lượt tải:20

TB: 3437/TB-TTKQH

Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thời gian đăng: 27/03/2024

lượt xem: 69 | lượt tải:39
Bpdt
Tài liệu kỳ họp tiếp theo
Nội dung các kỳ họp
Hoat dong giam sat hdnd
Tai lieu hdgs dbqh
Tiếp xúc cử tri
txct dbqh
ECABINET
gui y kien
Liên kết website
WEB QH
Thống kê
  • Đang truy cập26
  • Tháng hiện tại107,271
  • Tổng lượt truy cập3,025,585